.

Chính sách Cookie

English | Español | Türkçe | Tiếng Việt | Indonésien | Portugais

Thành phần Thực phẩm Olam và các chi nhánh của chúng tôi (“ofi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) sử dụng cookie để giúp cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn và cải thiện trang web của chúng tôi.

 

Cookie là gì?

 

"Cookie" là một tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie cho phép trang web nhận dạng duy nhất trình duyệt trên mỗi trang.

 

Cookie không gây hại cho máy tính của bạn và không chứa vi rút.

 

Tại sao chúng tôi sử dụng Cookie?

 

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi và cách họ tương tác với nội dung. Dữ liệu được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và để hiểu nội dung hữu ích cho bạn để sau đó chúng tôi có thể cung cấp nội dung được cải thiện và/hoặc được nhắm mục tiêu. Cookie và các công nghệ tương tự có thể nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách lưu các tùy chọn của bạn.

 

Thông tin thường không trực tiếp nhận dạng bạn, nhưng nó có thể mang lại cho bạn trải nghiệm trực tuyến được cá nhân hóa hơn.

 

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Cookie này theo thời gian nếu việc sử dụng cookie của chúng tôi thay đổi.

 

Những cookie nào có thể được sử dụng bởi trang web?

 

Bởi vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, nên bạn có thể chọn không cho phép một số loại cookie. Các loại cookie chúng tôi sử dụng được mô tả và liệt kê bên dưới. Nếu bạn tắt bất kỳ cookie tùy chọn nào, trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng vì một số cookie giúp chúng tôi xác định và giải quyết lỗi hoặc hiển thị nội dung có liên quan đến bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số cookie do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp.

 

Cookie hoạt động/cần thiết nghiêm ngặt - Luôn hoạt động

 

Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động đúng chức năng và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được đặt để đáp ứng với các thao tác do bạn thực hiện tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn bảo mật của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để chặn hoặc thông báo cho bạn về các cookie này, nhưng một số phần của trang web sau đó sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và không cần sự đồng ý của bạn.

 

Cookie Hiệu suất/Phân tích

 

Những cookie này có thể được đặt để cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web của mình. Chúng giúp chúng tôi biết những trang nào là phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách khách truy cập di chuyển trên trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập sẽ được tổng hợp và để ở chế độ ẩn danh. Nếu bạn không cho phép các cookie này, chúng tôi có thể không biết khi nào bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và sẽ không thể theo dõi hiệu quả hoạt động của trang web của chúng tôi.

 

Cookie chức năng

 

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng và cá nhân hóa nâng cao. Các cookie này có thể được đặt bởi chúng tôi hoặc có thể được đặt bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có các dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép các cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường.

 

Cookie quảng cáo

 

Các cookie này có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Các cookie có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các trang web khác. Chúng không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân mà dựa trên việc nhận dạng duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn sẽ gặp ít quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn.

 

Thực hiện sở thích của bạn

 

Nếu bạn muốn chọn không tham gia bất kỳ cookie nào, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào tùy chọn có liên quan trên biểu ngữ chấp thuận cookie sẽ được hiển thị cho bạn khi lần đầu tiên bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng nút/liên kết quản lý cookie trong phần chân trang của trang web.

 

Liên hệ với chúng tôi:

 

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại privacy@ofi.com để biết thêm thông tin về các cookie được sử dụng bởi các trang web của chúng tôi.