.

Gizlilik

 English | Español | Türkçe | Tiếng Việt | Indonésien | Portugais | 中文

olam food ingredients ve dünya çapında bağlı kuruluşları olarak (hep birlikte ''ofi'' veya ''biz'') gizliliğin sizin için öneminin anlıyoruz. İşbu Gizlilik Beyanı; hangi kişisel bilgileri toplayabileceğimizi, bu bilgileri nasıl kullanacağımızı ve gizliliğiniz ve veri korumasına yönelik diğer önemli konuları özetlemektedir.

 

Geçerli tüm gizlilik ve veri koruma kanunlarına uymak ofi'nin politikasıdır. Bu taahhüt, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve bizimle kişisel bilgilerini paylaşan diğer kişilerin güvenini kazanmaya ve bu güveni korumaya verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

 

İşbu Gizlilik Beyanı ofi tarafından veya adına işletilen tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarda (''uygulamalar'') geçerlidir. İşbu Gizlilik Beyanı ayrıca ofi'nin (i) ürünlerimiz veya hizmetlerimiz vasıtasıyla; (ii) bizimle bir ofi internet sitesi veya uygulaması dışında, örneğin şahsen, telefonla veya bir ticaret fuarında veya eğitimde etkileşimde bulunduğunuzda; (iii) müşterilerimizden, distribütörlerimizden, tedarikçilerimizden, bayilerimizden ve diğer iş ortaklarımızdan (hep birlikte ''İş Ortakları'') toplayacağı kişisel bilgileri de kapsamaktadır.

 

Ancak, farklı ofi internet siteleri, uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri farklı amaçlara ve özelliklere sahiptir. Belirli bir ofi internet sitesi, uygulaması, ürünü veya hizmetine yönelik olarak ek veya farklı b bir veri açıklaması gerektiği durumlarda bu açıklamalar (''Özel Gizlilik Beyanı'') ilgili internet sitesi, uygulama, ürün veya hizmet üzerinde veya nezdinde ayrıca sağlarız. Bu tür her özel kapsamlı gizlilik açıklaması, politikası veya beyanı, işbu Gizlilik Beyanını tamamlayıcı ve değiştirici niteliktedir.

 

 

ofi'nin Genel Veri Toplama İlkeleri, Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Açıklanması

 

İşbu Gizlilik Beyanı kapsamında ''kişisel veri'' veya ''kişisel bilgi'' ifadeleri; erişebileceğimiz iisim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numaraları, konum verileri ve çevrimiçi tanımlayıcılar gibi bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir kişinin kimliğinin tespit edilebilecek veya bu bilgilerle birleştirildiğinde kişinin kimliğini tespit edilebilecek herhangi bir bilgi anlamına gelmektedir.

 

Ayrıca ''işlem'' veya ''işleme'' kavramları; toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, edinme, elde tutma, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun ya da olmasın, kişisel bilgiler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi ifade etmektedir.

 

İlgili yasanın gerektirdiği ölçüde, ofi tarafından kişisel bilgilerin toplandığı durumlarda ofi;

 

 • veri uygulamaları hakkında size bildirimde bulunacak,

 • kişisel bilgilerinizi yalnızca belirtildiği ölçüde ve yasal amaçlar doğrultusunda toplayacaktır. Tarafımızca toplanılan bilgiler aşağıda belirtilen toplama amaçlarına uygun, yeterli düzeyde olacak ve toplanması gerekenden fazla bilgi toplanmayacaktır:

 • kişisel bilgilerinizi toplanma amaçları doğrultusunda veya rıza göstermiş olduğunuz ölçüde tutarlı bir düzeyde işlemek;

 • kişisel bilgilerinizin amaçlanan kullanımı için güvenilir, doğru, eksiksiz ve gerektiğinde güncel tutulmasını sağlamak için makul adımları atmak; ve

 • üçüncü bir tarafa açıklana veya başka bir ülkeye aktarılan kişisel bilgilere yönelik olarak, ofi bünyesindeki veri aktarımları da dahil olmak üzere, sözleşme akdiyle veya başka bir şekilde uygun önlemleri almak.
   

ofi'ye sağlamış olduğunuz kişisel bilgileriniz hususunda tercih hakkınız bulunmaktadır. Talep etmiş olduğumuz bilgileri tarafımıza sağlamamayı seçebilirsiniz fakat bunun sonucunda sizlere bir ofi internet sitesi, uygulaması veya ürünü ile ilgili bir hizmeti veya belirli bir özelliği sağlayamayabiliriz.

 

 

ofi Tarafından Toplanan Kişisel Bilgiler

 

ofi, aşağıdaki türde kişisel bilgileri toplamaktadır -

 

Sağlamış Olduğunuz Bilgiler:

 

 • adınız, şirket adınız, iş unvanınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi iletişim bilgileri; 

 • cinsiyetiniz, yaşınız, doğum tarihiniz, uyruğunuz, medeni durumunuz, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin ayrıntıları, istihdam geçmişi, mesleki dernekler ve kayıt numaraları, ürünlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler ve demografik bilgiler gibi sizi daha iyi tanımamıza yardımcı olacak ek bilgiler;

 • kredi kartı veya hesap bilgileri veya vergi kimlik numaraları gibi satış ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli finansal bilgiler;

 • varsa, oturum açma amaçlı sosyal medya hesap bilgileri de dahil olmak üzere oturum açma bilgileri;

 • yorum, soru, görüş, istek ve siparişleriniz veya yapacağınız satışlar; ve

 • çiftçilerimiz ve tedarikçilerimiz için geçerli olduğu üzere, çiftliklerin veya işletmelerin coğrafi konumu, ürün verimleri ve çiftliklere ilişkin ilgili analitik bilgiler gibi bilgiler veya envanterler ve tarım yöntemleri gibi işletmeler, finansman bilgileri, fiyatlandırma, ücretler gibi finansal veriler ve fotoğraf, imza, kimlik ve eğitim durumunu doğrulayan sertifikalar gibi çiftçi/tedarikçi kimlik bilgileri.
   

İş Ortaklarından ve Diğer Üçüncü Taraflardan Alınan Bilgiler:

 

 • ofi, İş Ortaklarımız aracılığıyla kişisel bilgiler toplamaktadır. Bu bilgiler isim, şirket adı, iş unvanı, adres, e-posta adresi, telefon numarası, eğitim, satın alma ve satış bilgileri gibi iletişim bilgilerini içerebilir.

 • ofi ayrıca, halka açık ve ticari olarak mevcut kaynaklar dahil olmak üzere diğer üçüncü taraf kaynaklardan da kişisel bilgi toplamaktadır. 
   

Cihazınızdan Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler:

 

 • ofi; cihaz ve reklam tanımlayıcıları, tarayıcı türü, görüntülediğiniz sayfalar ve sitede gezinmenin genel şekli, konum verileri, İnternet Protokolü (“IP”) adresi, işletim sistemi, siteyi ziyaret ettiğiniz tarih ve saati ve sistem yönetimi amacıyla edinilen belirli sunucu sırları kayıtları gibi cihazınız hakkında teknik bilgiler toplamaktadır. ofi, bu bilgileri çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla cihazınızdan ve internet tarayıcınızdan otomatik olarak toplar.

   

Çerezler ve Benzer Teknolojiler

 

''Çerez'' bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman cihazınıza yerleştirilen bir bilgi dosyasıdır. Çerezler ve benzer teknolojiler, tercihlerinizi kaydederek ve çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirerek kullanıcı deneyiminizi iyileştirebilir.

 

Belirli yetki alanlarında, ofi internet sitelerini ziyaret ettiğinizde belirli tanımlama bilgileri kullanılmadan onayınızın alınmasını gerektirir. Söz konusu ülkelerin birinden bir ofi internet sitesine erişim sağladığınız takdirde bu tür çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneği de dahil olmak üzere, seçeneklerinizle ilgili bilgiler size bir çerez onay bildirimi ile sunulacaktır. Çerez onay başlığı altında bu tür ayarlarda değişiklik yapabileceksiniz.

 

Sitemizin işleyişi için zorunlu olan  ve reddedilemeyen belirli çerezler bulunmaktadır. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen buradan Çerez Politikamıza göz atın.

 

 

Kişisel Bilgilerinizin ofi Tarafından Kullanılması

 

ofi kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanır:

 

Sizinle ve İş Ortaklarımızla olan ilişkilerimizin geliştirilmesi ve yönetilmesi. Bu şunları kapsar: (i) talep ettiğiniz hizmetleri sunma veya işlemleri gerçekleştirme; (ii) ilginizi çekebilecek ofi ürünleri, hizmetleri, işlemleri ve reklamları hakkında bilgi sağlama; (iii) sizin hakkınızda ve ofi internet sitelerini, uygulamalarını, ürünlerini ve hizmetlerini nasıl kullandığınız ve bunlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek de dahil olmak üzere, ofi ile etkileşimde bulunduğunuz süre zarfında size daha tutarlı bir deneyim sağlama; (iv) sözleşmeye dayalı ilişkilerimiz kapsamında planlama, yönetim ve hizmetlerin ifasını sağlama; (v) tarafınıza satış sonrası destek sağlama; ve (vi) çiftçiler söz konusu olduğunda, çiftlik yönetim planları sağlama ve çiftçilik kapasitelerini arttırma.

 

Tedarik Zincirinde İzlenebilirlik Sağlanması. ofi, tedarik zincirinde izlenebilirlik sağlayarak müşterilerimiz ve üreticilerimizin yetkinliklerini güçlendirmeyi taahhüt eder. İzlenebilirlik, ürünlerimizin tedarik zincirinde sosyal ve çevresel açıdan sorumlu kaynak kullanımına olanak tanır. Bu husus doğrultusunda, izlenebilirlik odaklı internet sitelerimizi ve uygulamalarımızı geliştirirken ve İş Ortaklarımızı ve bağlı kuruluşlarımızı bilinçli ve sorumlu kaynak kullanımı hususunda karar alma konusunda güçlendirirken bir yandan da izlenebilirliği artırmak ve çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz ve alıcılarımızla olan ortaklıklarımızı güçlendirmek için çiftçi ve tedarikçi kişisel bilgilerini kullanmaktayız.

 

Kariyer Gelişimi. İş başvurusunda bulunmak için özgeçmişinizi ve diğer bilgilerinizi sitelerimiz aracılığıyla veya resmi bir ofi e-posta adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Sağlamış olduğunuz bilgileri yalnızca iş başvurularını değerlendirmek ve işe alım amaçları doğrultusunda (ve bizimle çalışmaya başlamanız durumunda idaremizin veya yönetimimizin amaçları için) kullanırız, size pazarlama yapmak için kullanmayız.

 

Sizinle iletişime geçmek. Bu şunarı içerir: (i) talep ettiğiniz veya ilginizi çekebilecek ofi ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyon faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirme; (ii) örneğin fiyatlandırma bilgileri, teknik veriler, fatura, nakliye veya üretim bilgileri, garanti veya iade talebi bilgileri veya ürün veya hizmet iyileştirmeleri hakkında bilgiler dahil olmak üzere ilgili ofi ürünleri, hizmetleri ve işlemleri hakkında bilgi sağlama; (iii) müşteri hizmetleri talepleri de dahil olmak üzere tarafımıza sağlamış olduğunuz sorgu veya sorulara yanıt verme; ve (iv) sizi müşteri memnuniyeti veya pazar araştırması anketlerine katılmaya davet etme veya bu anketlerin sonuçları hakkında sizi bilgilendirme.

 

İnternet siteleri, uygulamalar, ürün ve hizmetlerin sağlanması ve bunların geliştirilmesi. Bu şunları içerir: (i) tercihlerinize veya ilgi alanlarınıza göre söz konusu hizmetleri kişiselleştirilme, teknolojinizle daha uyumlu hale getirme veya başka bir şekilde kullanımlarının kolaylaştırma; (ii) bu teknolojilerin güvenliğini sağlanma ve koruma; ve (iii) yeni internet siteleri, uygulamalar, ürünler ve hizmetler geliştirme.

 

Yasal konuların ele alınması. Bu şunları içerir: (i) belirli veri saklama dönemleri boyunca spesifik iş kayıtlarının saklama yükümlülüklerine uyma; (ii) yasal taleplerde bulunma, bu talepleri uygulama veya savunma; (iii) yasalara, düzenlemelere, mahkeme emirlerine veya diğer yasal süreçlere uyma; (iv) dolandırıcılık, fikri mülkiyet ihlali, sözleşmelerimizin veya anlaşmalarımızın ihlali, yasa ihlalleri veya ofi internet sitelerinin, uygulamalarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin diğer türlü kötüye kullanımlarını tespit etme, önleme ve bunlara yönelik aksiyon alma; (v) ofi'nin haklarını veya mülkiyetini veya sizin veya başkalarının sağlığını, güvenliğini, refahını, haklarını veya mülkiyetini koruma.

 

Ofis ziyaretçilerinin yönetimi. Bir ofi ofisini ziyaret ettiğiniz durumda unvanınız, adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, iş veya şirket bağlantısı, resmi kimlik bilgileriniz (sürücü belgesi, pasaport) ve sağladığınız diğer bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sizinle ilgili kişisel bilgiler toplayabiliriz. Ziyaretçi olarak Kişisel Bilgilerin sağladığı sırada veya başka bir şekilde kişinin rızası ile alınan bu bilgileri, ofis ziyaretinizi genel kapsamda yönetmek, kimliğinizi doğrulamak, güvenlik ve diğer emniyet amaçları için tesislerimize ve sistemlerimize erişiminizi sağlamak, ziyaretinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, hizmetlerimiz dahil olmak üzere ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz hususlar hakkında gereken bilgileri sağlanmak üzere açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 

Verilerin rızanızla işlenmesi. Kişisel bilgilerinizi, bilgilerin toplanmış olduğu bağlam kapsamında veya sizin rızanızla tutarlı olan diğer amaçlar doğrultusunda da kullanıyoruz. Tarafımıza, çiftçilik faaliyetlerine dahil olan herhangi bir çalışan veya bir aile üyesi dahil olmak üzere herhangi başka bir şahsa ait kişisel veri sağlamış olduğunuz durumlarda, söz konusu üçüncü şahsın kişisel verilerini sağlama amacınızı şahsın kendisine bildirdiğinizi ve kişinin onayını aldığınızı veya o kişinin kişisel verilerini ofi'ye sağlamaya yasal olarak şahsın adına yetkili olduğunuzu onaylarsınız.

 

Belirli yetki alanlarında , kişisel verilerin bir kuruluş tarafından işlenmesinin temel dayanağı rızadır. Söz konusu yargı yetkileri nezdinde kişisel verilerin bir sözleşmenin ifası için veya meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi, kişisel verilerin işlenebilmesine yönelik bir temel teşkil etmemektedir. Buna bağlı olarak söz konusu kapsamda bir yargı yetkisine bağlı olmanız durumunda verilen rızanın, bir sözleşmenin ifası veya meşru amaçlar yerine kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda temel teşkil ettiğini kabul edersiniz. 

 

Tarafımızca toplanan herhangi bir bilgiyi anonimleştirebileceğimizi veya bir araya getirebileceğimizi ve bunları araştırma ve ürün geliştirme amaçları da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanabileceğimizi unutmayınız. Söz konusu bilgiler sizi şahsen tanımlamayacaktır.

 

 

Kişisel Bilgilerinizin Tarafımızca Paylaşılması

 

Kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtildiği üzere yasal ve ölçülü amaçlar dışında açıklamayacağız:

 

 • Verilerinizin diğer ofi işletmeleriyle paylaşılması. Kişisel bilgilerinizi farklı ülkelerde olanlar da dahil olmak üzere diğer ofi işletmeleriyle paylaşmaktayız. Veri paylaşımı sonrasında ilgili ofi işletmeleri; bilgilerinizi işbu Gizlilik Beyanı, geçerli tüm Özel Gizlilik Beyanları ve geçerli tüm gizlilik ve veri koruma yasaları nezdinde tutarlı bir şekilde kullanacaktır.

 • Destek hizmetleri. Kişisel bilgilerinizi, tarafımıza destek hizmeti sağlamak üzere istihdam etmiş olduğumuz üçüncü taraflarla da paylaşmaktayız. Söz konusu üçüncü tarafların onlarla paylaşmış olduğumuz kişisel bilgileri yalnızca bizim adımıza ve geçerli olan tüm gizlilik ve veri koruma yasaları nezdinde kullanmaları gerekmektedir.

 • İş ortakları. Bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi, örneğin, ticari faaliyetlerimizde rol alan distribütörler ve hatta çiftçi ve kaynak verileri söz konusu olduğunda, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik taahhüdümüzü paylaşan sivil toplum kuruluşları ile müşterilerimize ürün ve hizmet sağlamak için bizimle ortak olan üçüncü taraflarla paylaşıyor olacağız. Veri paylaşımı sonrasında bu üçüncü taraflardan bilgilerinizi işbu Gizlilik Beyanı, geçerli tüm Özel Gizlilik Beyanları ve geçerli tüm gizlilik ve veri koruma yasaları nezdinde tutarlı bir şekilde kullanmalarını talep edeceğiz.

 • Yasal yükümlülükler. Kişisel bilgilerinizi, iyi niyetimiz ve ifşanın gerekli olduğuna inandığımız durumlarda: (i) yasaya, düzenlemeye, mahkeme kararına veya diğer yasal sürece uymak; (ii) dolandırıcılığı, fikri mülkiyet ihlalini, sözleşmelerimizin veya anlaşmalarımızın ihlalini, yasa ihlalini veya ofi internet sitelerinin, uygulamalarının, ürünlerinin veya hizmetlerinin diğer türlü kötüye kullanımını tespit etmek, önlemek ve bunlara yönelik bir aksiyon alabilmek; (iii) ofi'nin haklarını veya mülkiyetini veya sizin veya başkalarının sağlığını, güvenliğini, refahını, haklarını veya mülkiyetini korumak için; veya (iv) bunlara benzer durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Böyle bir olayın vuku bulması durumunda kişisel verilerinizi korumak için gerekli adımları atacağız.

 • İşletmenin satılması. İşletmemizin satılması veya başka bir işletme ile birleşmesi durumunda bilgileriniz danışmanlarımıza ve olası satın alma danışmanlarına ifşa edilecek ve işletmenin yeni sahiplerine devredilecektir.

 • İzniniz/talebiniz doğrultusunda. Ayrıca bilgilerinizi izniniz veya talebiniz doğrultusunda paylaşacağız.

 • Anonim olarak. Anonim veya toplu bilgileri şirket içerisinde ve üçüncü taraflarla herhangi bir amaçla paylaşabiliriz. Söz konusu bilgiler sizi şahsen tanımlamayacaktır.

   

Sınır Ötesi Veri Aktarım

 

Kişisel bilgileriniz, ofi'nin ofisinin veya Veri Merkezlerinin, sunucusu olduğu hizmet sağlayıcılarının bulunduğu veya harici hizmet sağlayıcılarının dahil olduğu herhangi bir ülkede muhafaza edilebilir. Kişisel bilgileriniz, kişisel verilerinizin toplandığı ülkenizdekinden farklı veri koruma ve veri işleme yasalarına ve yükümlülüklerine sahip olabilecek Singapur veya Birleşik Krallık da dahil olmak üzere ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere aktarılabilir. ofi tarafından gerçekleştirilecek söz konusu türden bir aktarım yalnızca geçerli veri koruma mevzuatının bütününe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasa ve uygulamaların farklı olabileceğini ve söz konusu yasa ve uygulamaların bazı durumlarda kendi ülkenizdeki yargı yetkisi alanlarından daha zayıf kapsamlı olabileceğini lütfen unutmayınız. Her halükârda, işbu Gizlilik Beyanı’nın hükümlerini nerede olursa olsun kişisel bilgileriniz kapsamında uygulayacağız.

 

 

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

 

ofi, kişisel bilgilerinizin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için makul önlemler sağlar. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz ifşa olasılığına karşı koruyabilmek için güvenlik önlemleri alsak da internet üzerinden sağlanan bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz ve makul kontrolümüz dışındaki güvenlik ihlallerinden sorumlu tutulamayız.

 

 

Kişisel Bilgilerinizin Saklanması

 

Bazı türden verileri belirli bir süre boyunca saklamamızı gerektiren yasal gereklilikler mevcuttur. ofi, kişisel bilgilerinizi geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak saklayacak, ancak her durumda, verilerin toplanma amaçları doğrultusunda gerekli olandan daha uzun süre saklamayacaktır. Kişisel verilerinizin ne kadar süreyle saklanacağı değişkenlik göstermekle birlikte söz konusu bilginin toplanma amacına ve kullanımına bağlı olarak değişecektir.

 

 

Çocuklar

 

Belirli hizmetler ve yasal olarak ebeveynlik yapma sorumluluğu olan kişinin rızası dışında, geçerli yerel yasal gereklilikler kapsamında ilgili asgari yaşın altındaki çocukların kişisel verilerini toplamıyor veya işlemiyoruz.

 

 

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

 

ofi'ye ait olmayan veya ofi tarafından kontrol edilmeyen diğer uygulamalara, eklentilere veya internet sitelerine bağlantılarımız mevcuttur. Bu tür uygulamalar veya internet siteleri tarafından toplanan herhangi bir bilginin güvenliği veya gizliliği konusunda sorumlu değiliz. Dikkatli davranmalı ve kullandığınız üçüncü taraf internet siteleri ve hizmetleri için geçerli olan gizlilik beyanlarını gözden geçirmelisiniz. Söz konusu üçüncü taraf internet siteleri ve hizmetler tarafından çevrimiçi izleme mekanizmasının kullanılması, işbu Gizlilik Beyanına değil, söz konusu üçüncü tarafların kendi gizlilik politikalarına tabidir.

 

 

Talepler ve Açıklamalar

 

Tarafımızca saklanan kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız veya talebiniz varsa lütfen sorgularınızı privacy@ofi.com adresi üzerinden Veri Gizliliği ekibimize yönlendirin.

 

 

GDPR: Ek Bilgiler

 

GDPR/Birleşik Krallık GDPR'nin geçerli olduğu ve AB/Birleşik Krallık ülkelerinden birinde bulunduğunuz ve/veya veri denetleyicisinin AB/Birleşik Krallık’ta yerleşik bir ofi şirketi olduğu durumlarda:

 

Verilerin İşlenmesine Yönelik Yasal Dayanak

 

Elimizde yasal bir neden olmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz. Kişisel verilerinizi, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğu durumlarda veya yasal bir yükümlülüğe uymanız için gerekli olduğunda veya gerektiğinde rızanızın önceden alınmasının ardından işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, çıkarlarınızın veya temel hak ve özgürlüklerinizin işletme çıkarlarından önde tutulması gerektiği durumlar dışında, ofi'nin meşru çıkarları için de işleyebiliriz. Özellikle, kişisel bilgilerinizi (yukarıda “Kişisel Bilgilerinizin ofi Tarafından Kullanılması” bölümünde listelenmiş ve açıklanmış), çeşitli şekillerde işlememize yönelik yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Bilgilerinizin ofi Tarafından Kullanılması

Yasal Dayanak

Sizinle ve İş Ortaklarımızla olan ilişkilerimizin geliştirilmesi ve yönetilmesi

Meşru menfaat ve sözleşmeye dayalı bir ilişki mevcut olduğunda, size olan sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Tedarik Zincirinde İzlenebilirlik Sağlanması

Meşru menfaat

Kariyer Gelişimi

Meşru menfaat

Taraf olduğunuz hizmetlere yönelik sizinle iletişime geçilmesi

Meşru menfaat

İnternet siteleri, uygulamalar, ürün ve hizmetlerin sağlanması ve bunların geliştirilmesi

Meşru menfaat

Yasal konuların ele alınması

Yasal yükümlülük

Ofis ziyaretçilerinin yönetimi

Meşru menfaat

Pazarlama iletişimi ve analitik

Rıza

 

Haklarınız

 

Kanun, tarafımızca toplanan bilgilerinize yönelik sizlere belirli haklar tanımaktadır. Bu haklar arasında, kişisel verilerinizin işlenmesinin onaylanması, düzeltilmesi veya kısıtlanması (herhangi bir işlemin durdurulması) için bizden kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etme bulunmaktadır.

 

Ek olarak, belirli durumlarda (yani, sözleşmeye dayalı veya başka bir yasal yükümlülüğü karşılamak için verileri işlememiz gerekmediği veya verileri doğrudan pazarlama için kullandığımız durumlarda) kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

 

Talebinizi yerine getirmemiz durumunda başka bir kişi hakkındaki kişisel veriler açığa çıkacaksa veya bizden kanunen saklamamız gereken veya saklamamız hususunda zorlayıcı meşru menfaatlere sahip olduğumuz bilgileri silmemizi istemeniz durumunda bu haklar sınırlandırılabilir.

 

ofi'ye sağlamış olduğunuz kişisel bilgileriniz hususunda tercih hakkınız bulunmaktadır. Talep etmiş olduğumuz bilgileri tarafımıza sağlamama hakkına sahipsiniz fakat bunun sonucunda sizlere bir ofi internet sitesi, uygulaması veya ürünü ile ilgili bir hizmeti veya belirli bir özelliği sağlayamayabiliriz.

 

Yukarıda bahsedilen bu haklardan herhangi birini kullanmak veya bu haklarla ilgili bilgi almak isterseniz, bize aşağıdaki adresten e-posta ile ulaşabilirsiniz.

 

Göndereceğiniz e-postada talebinizi ve talebinizde söz konusu olan ofi internet sitesini veya uygulamasını açıkça belirtiniz; talebinizi uygun veri denetleyicisine yönlendireceğiz. Tereddütlü çekinceleriniz varsa; yaşadığınız, çalıştığınız veya bir ihlalin meydana gelmiş olabileceğine inandığınız yerde mevcut olan uygun bir veri koruma makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

 

E-posta: privacy@ofi.com

 

Veri Denetleyicisi

 

Veri denetleyicisi, 199504676H şirket numarası ile Singapur'da mukim Olam International Limited ve ülkenizdeki ilgili bağlı kuruluşa veya uygun olduğu şekilde ofi şirketler grubu içinde yer alacaktır.

 

Genellikle, kişisel verileriniz hususunda veri denetleyicisi sıfatıyla görev almaktayız. Bununla birlikte, bazı durumlarda İş Ortakları kişisel verilerle ilgili belirli veri işleme hizmetlerini sağlayabilmek adına bizimle iletişime geçebilir. Bu gibi durumlarda, İş Ortağının kişisel verilerinizi toplaması ve kullanması, kendi gizlilik politikalarına tabi olarak gerçekleşecektir. Kişisel verileri önerdikleri veya gösterdikleri şekilde işlemeye yetkili olduğumuza dair yasal beyanlarına güveniyoruz.

 

Yukarıda açıklandığı üzere kişisel verilerinizi belirli amaçlar doğrultusunda paylaşacağız. Kişisel bilgilerinizin AEA dışında bir ofi bağlı kuruluşuna veya AB Komisyonu tarafından bir yeterlilik hükmüne tabi olmayan bir ülkedeki kuruluşa aktarılması durumunda kişisel verileriniz, sınır ötesi veri aktarımı için standart sözleşme maddeleri de dahil olmak üzere AB Komisyonu onaylı sınır ötesi güvenlik önlemleriyle korunacaktır.

 

 

Kaliforniya Sakinleri için Ek Bilgiler

 

Haklarınız

 

Kaliforniya sakinleri, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) uyarınca ofi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgilerine ilişkin olarak farklı durumlarda farklı şekilde geçerli olan; kişisel bilgilere erişim hakkı, verilerin taşınabilirliği hakkı ve verilerin silinmesi hakkına sahip olabilirler. ofi kişisel bilgilerinizi satmaz ve satmayacaktır (ancak böyle bir şey yaparsak, kişisel bilgilerinizin söz konusu şekilde satılmasından cayma hakkına sahip olabilirsiniz). Bu hakların çoğu mutlak değildir. Bu hakların herhangi birini veya tamamını kullanmanız durumunda bir ayrımcılık yapılmayacak veya herhangi bir ürün veya hizmet sizlerden sakınılmayacaktır. Daha fazla bilgi almak veya bu haklardan herhangi birini kullanmak için bizimle privacy@ofi.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Veya şu adrese yazabilirsiniz:
Olam Americas Inc
205 East River Park Place
Suite 310
Fresno, CA 93720

Ücretsiz hat (ABD): (833) 718-1023

 

Kaliforniya'daki Veri Toplama Faaliyetlerimiz

 

Aşağıdaki tablo, Kaliforniya'da ikamet eden kişilerden toplayabileceğimiz bazı kişisel bilgilerin kategorik örneklerini göstermektedir.

 

Bölüm

Kişisel bilgi kategorisi

Bu türden kişisel bilgileri aşağıdaki şirket veya  ticari amaçlarda kullanmak üzere topladık:

Bu türden kişisel bilgileri aşağıdaki kaynak kategorilerinden topladık:

Bu türden kişisel bilgileri aşağıdaki üçüncü taraf kategorilerinden topladık:

1

Gerçek isim, rumuz, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı, sosyal güvenlik numarası, ehliyet numarası, pasaport numarası veya diğer benzer tanımlayıcılar.

Müşteriler/iş başvurusu yapanlar/diğer üçüncü taraflar

Ticari faaliyetlerimizin ve müşteri ilişkilerimizin yönetilmesi.

Sizi ilgilendiren konularda pazarlama yapılması (örneğin, ilginizi çekebilecek olaylar veya hizmetler hakkında bilgiler). 

Uyum ve yasal yükümlülüklerin ele alınması (örneğin, yeni müşterilerin kimlik kontrolünün yapılması, dolandırıcılık/kara para aklamanın önlenmesi).

İstihdam ve alt yüklenicilere yönelik fırsatlar için kişilerin değerlendirilmesi ve işe alım prosedürlerinin yönetilmesi.

Çalışanlar
Tazminat, yan haklar ve işle ilgili diğer ödeneklerin yönetilmesi ve ödenek sağlanması.

İş gücünün yönetilmesi (örneğin; iş faaliyetlerinin, performans değerlendirmelerinin ve terfilerin yönetimi, kurumsal organizasyon şemalarının hazırlanması, kurum içi ve kurumlar arası personel alımının ve ekip yönetiminin sağlanması, iş seyahatlerinin yönetimi ve takibi, iş gücü analizi, yetenek yönetimi ve kariyer gelişiminin yürütülmesi, çalışan izinlerinin yönetimi, yedekleme planlamasının yapılması, istihdam referanslarının sağlanması, etik ve uyum eğitimlerinin yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde çalışanların ve ailelerinin yer değiştirmesi ve mobilizasyonu için hizmetlerin sağlanması ve tedariği).

İş hukuku yükümlülüklerine uyum.

Acil bir durumda çalışanlar ve çalışanların belirtmiş olduğu irtibat kişileri ile iletişim kurma.

Yasal ve/veya düzenleyici nitelikteki bilgi taleplerine yanıt verme.

Kurumsal mali sorumluluklara uyma (denetim, muhasebe ve vergi gereklilikleri).

Kurumsal bilgi teknolojilerinin yönetilmesi (örneğin, BT desteği, kurumsal dizin, BT güvenliği).

Güvenlik taramalarının yapılması (yasaların izin verdiği ölçüde).

Veri sahibi, bağlı kuruluşlarımız, karşı taraflardan veri sahibi adına verileri ifşa etmeye yetkili veri sahipleri, işverenler, acenteler veya profesyonel danışmanlarla ve diğer kamuya açık veya aboneliğe dayalı kaynaklar vasıtasıyla yapılan işlemler veya ihtilaflar.

Bağlı kuruluşlarımız,

Gerektiğinde bizim adımıza bazı işlemleri yerine getirmek üzere tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları (örneğin, altyapı/BT hizmet sağlayıcıları, müşteri alımı, küresel seyahat, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, iş analitiği, pazarlama, konferans ve etkinlik düzenleme ile sorumlu hizmet sağlayıcıları).

Mali kurumlar (faturalandırma ve ödeme için).

Kurumsal satınalıcılar - bir şirket varlığının herhangi bir şekilde satışının bir parçası olarak, hizmetin başka bir sağlayıcıya geçişi veya aczi, iflas veya

Zorunlu ifşalar ve yasal hak talepleri (örneğin, herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya diğer yasal süreçlere uymak veya herhangi bir düzenleyici, resmi veya yasal olarak bağlayıcılığı olan bir talebe uymak için).

2

İlgili kanunun 1798.80 no'lu paragrafının (e) alt bölümünde açıklanan, kişisel bilgiye yönelik herhangi bir kategori: "Kişisel bilgi", belirli bir bireyi tanımlayan, şahısla ilgili olan, açıklayıcı nitelikte veya şahısla ilişkilendirilebilecek, adı, imzası, sosyal güvenlik numarası, fiziksel veya tanımlayıcı özellikleri, adresi, telefon numarası, pasaport numarası, ehliyet veya kimlik kartı numarası, sigorta poliçesi numarası, eğitim ve istihdam durumu, istihdam geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, banka kartı numarası veya diğer finansal bilgiler, tıbbi bilgiler veya sağlık sigortası bilgileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgi anlamına gelir. "Kişisel bilgiler", federal, eyalet veya yerel yönetim kayıtlarından yasal olarak halka sunulmuş kamuya açık bilgileri kapsamamaktadır."

Bkz. bölüm 1.

Bkz. bölüm 1.

Bkz. bölüm 1.

3

Kaliforniya veya federal yasalar kapsamında korunan sınıflandırmaların nitelikleri (sınıflar arasındaki ırk, renk, din, ulusal köken, cinsiyet (hamilelik, doğum ve ilgili tıbbi durumlar dahil), engellilik, izin, yaş, vatandaşlık durumu, genetik bilgi, soy, emzirme durumu, medeni durum, toplumsal cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, AIDS/HIV dahil sağlık durumu, siyasi faaliyetler ve bağlantılar, askerlik ve gazilik durumu ve aile içi şiddet, saldırı veya takip edilerek taciz edilme mağduru olma).

Yalnızca, çalışan verileriyle ilgili olarak yukarıdaki bölüm 1'de açıklanan amaçlar doğrultusunda ve istihdam ilişkisinin yönetimiyle bağlantılı olarak başka şekilde kesinlikle gerekli görüldüğü ölçüde (örneğin, hastalık izni, hastalık ödeneği, iş kazaları, istihdamla ilgili diğer talepler, işyerinde engelliliğe uyum sağlama, doğum izni vb.)

Yalnızca Şirketin yasal veya diğer en iyi uygulama yükümlülüklerine uymak için gerekli olduğu ölçüde (örneğin AML, eşitlik yasaları, çeşitlilik ve kapsayıcılığın takibi vb.).

Bkz. bölüm 1.

Bağlı kuruluşlar.

Gerektiğinde bizim adımıza bazı işlemleri yerine getirmekle görevli tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar.

Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri (örneğin, herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya diğer yasal süreçlere uymak veya herhangi bir düzenleyici, resmi veya yasal olarak bağlayıcılığı olan bir talebe uymak için).

4

Kişisel mülkiyet, satın alınan, elde edilen veya değerlendirilen ürün veya hizmetlerin kayıtları veya diğer satın alma veya tüketim geçmişleri veya eğilimleri dahil olmak üzere ticari bilgiler.

Bkz. bölüm 1.

Bkz. bölüm 1.

Bkz. bölüm 1.

5

Tarama geçmişi, arama geçmişi ve bir tüketicinin İnternet sitesi, uygulaması veya reklamıyla etkileşimine ilişkin bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet veya diğer elektronik ağ etkinliği ile ilgili bilgiler.

İnternet sitemizin kişiselleştirilmesi ve kullanımının kolaylaştırılması. 

İnternet sitemizin güvenliğinin ve etkin işleyişinin korunması.

Şirketin internet siteleri.

Bizim adımıza BT hizmetlerinin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde hizmet sağlayıcılarımız.

Bağlı kuruluşlar

6

Sesli, elektronik, görsel, termal, koku duygusuna yönelik veya benzer bilgiler.

Sesli/görsel - yasal/düzenleme gerektiren durumlar.

Müşteriler ve diğer üçüncü taraflarla telekonferanslar ve video konferanslar.

Bağlı kuruluşlar.

Bizim adımıza BT hizmetlerinin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde hizmet sağlayıcılarımız.

Zorunlu açıklamalar ve kanuni haklar (örneğin, herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya diğer yasal süreçlere uymak veya herhangi bir düzenleyici, resmi veya yasal olarak bağlayıcılığı olan bir talebe uymak için).

7

Profesyonel veya istihdam ile ilgili bilgiler.

Bkz. çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlarla ilgili olan bölüm 1.

Bkz. çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlarla ilgili olan bölüm 1.

Bkz. çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlarla ilgili olan bölüm 1.

8

Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası'nda (20 U.S.C. par. 1232g, 34 C.F.R. Bölüm 99) tanımlandığı üzere, kamuya açık olmayan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olarak tanımlanan eğitim bilgileri.

Bkz. çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlarla ilgili olan bölüm 1.

Bkz. çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlarla ilgili olan bölüm 1.

Bkz. çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlarla ilgili olan bölüm 1.

 

 

ABD Nevada ve Maine Sakinlerine Yönelik Ek Bilgiler

 

Nevada Yeniden Gözden Geçirilen Kanunlar Bölüm 603A (Nevada Revised Statutes Chapter 603A) ve Maine Yeniden Gözden Geçirilen Kanunlar 35-a M.R.S. 9301 (Maine Revised Statutes 35-a M.R.S. 9301) uyarınca Nevada ve Maine sakinleri kişisel bilgilerinin satışından cayma hakkına sahip olabilir; ancak Olam, kişisel bilgileri satmamaktadır ve satmayacaktır. Bu hakları kullanmanız durumunda bir ayrımcılık yapılmayacak veya herhangi bir ürün veya hizmet sizlerden sakınılmayacaktır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak veya kişisel bilgilerinizi incelemek, üzerinde değişiklik yapmak veya haklarınızdan herhangi birini kullanmak için bize privacy@ofi.com adresinden veya (833) 718-1023 numaralı Ücretsiz hattımızdan (ABD) bize ulaşabilirsiniz.

 

 

İşbu Gizlilik Beyanında Yapılan Değişiklikler

 

Ürünlerimize ve hizmetlerimize yönelik yeni özellikler ve işlevsellikler kazandırdığımızda  ilgili güncellemeleri her zaman internet sitemizde veya uygulamalarımızda size bildirimde bulunmaksızın yayınlayarak  işbu Gizlilik Beyanını güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Yapılacak herhangi bir güncelleme, yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek ve sizin hakkınızda toplanan tüm bilgiler için veya gerektiğinde, rızanız nezdinde uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Beyanının değiştirilmiş bir versiyonunu kabul edip etmemek konusunda özgürsünüz. Değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda tüm internet sitelerimizi veya uygulamalarımızı bu noktadan sonra  kullanmayı bırakmalısınız.