.

KULLANIM ŞARTLARI

English | Español | Türkçe | Tiếng Việt | Français | Indonésien | Lao

Bu belgede (içinde atıfta bulunulan dokümanlar dahil) ("Kullanım Şartları") Olam International Limited ve grup şirketleri tarafından işletilen veya sunulan web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer dijital portalları (topluca "Web Sitesi") ister ziyaretçi, ister kayıtlı kullanıcı, ister müşteri, ister iş ortağı veya ister çalışan sıfatıyla olsun hangi kullanım şartlarıyla kullanabileceğiniz açıklanmaktadır.

 

Tarafımızdan Web Sitesi içinde veya üzerinden sunulan veya başka şekilde sağlanan tüm hizmetler bu dokümanda "Hizmetlerimiz” olarak anılacaktır.

 

Hizmetleri kullanmaya başlamadan önce bu Kullanım Şartlarını lütfen dikkatli bir şekilde okuyun. Web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya Hizmetlerimizi kullandığınızda bu Kullanım Şartlarını ve Kullanım Şartlarına uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen Hizmetlerimizi kullanmayın.

 

Belirli web siteleri, mobil uygulamalar ve başka dijital portallar için Web Sitesinde bulunan ve bu Kullanım Şartları Ek A’daki ("İlave Şartlar") şartlara atıfta bulunan özel şartlar geçerli olabilir. İlave Şartlar uygun durumda bu Kullanım Şartlarının bir parçasını oluşturur.

 

1.   Şirketimiz hakkında bilgiler

 

Hizmetler ve Web Sitesi, Olam International Limited (“Olam” veya “Biz”) tarafından kendisi ve grup şirketleri adına işletilmekte ve sunulmaktadır.  Singapur’da 199504676-H şirket numarasıyla kayıtlıyız ve şirket merkezimiz aynı zamanda ana ticaret adresimiz de olan 7 Straits View, Marina One East Tower #20-01, Singapur 018936 adresinde bulunmaktadır.

 

2.   Hizmetlerimize Erişim

 

Sunduğumuz Hizmetlere erişimi önceden haber vermeden engelleme veya Hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutarız (aşağıya bakınız). Hizmetlerimizin herhangi bir anda veya zaman diliminde kullanılamaz olmasından dolayı size karşı hiçbir sorumluluğumuz olmaz. Bize kaydolan kullanıcıların Hizmetlerimizin bazı kısımlarına veya tamamına erişimini zaman zaman sınırlandırabilir veya kısıtlayabiliriz.

 

Hizmetleri veya Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olmalı veya yaşadığınız veya oturduğunuz yetki alanında reşit yaşa gelmiş olmalısınız. 18 yaşından küçükseniz veya reşit değilseniz Web Sitesini kullanmayı/Web Sitesine erişmeyi ve Hizmetleri kullanmayı derhal durdurmak zorundasınız.

 

Hizmetlerin kullanımı ve/veya Web Sitesine erişim ile ilgili her türlü kılavuz, bildirim, çalışma kuralları ve politikalarının (bir Çalışansanız buna Olam Bilgi Güvenliği politikası ve talimatları dahildir) yanı sıra, bunlarda zaman zaman yaptığımız değişikliklere uymayı kabul edersiniz.

 

Bu Kullanım Şartları ve kılavuz, bildirim, çalışma kuralları ve politikaları ile talimatlarını herhangi bir anda revize etme hakkını saklı tutarız. Bu belgelerde yapılan değişikliklerden Web Sitesinde yayımlandıktan sonra haberdar olduğunuz kabul edilir.

 

Web Sitesinde yer alan veya Hizmetler üzerinden gönderilen tüm materyal, veri, bilgi, metin, içeri, grafik, görüntü (sabit veya hareketli), video, ses ve diğer içerikler ("İçerik") tarafımıza ait olan veya adımıza lisanslanmış ticari marka, telif hakkı ve veri tabanı hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarıyla koruma altındadır. Bu Kullanım Şartları kapsamında izin verilen haller haricinde herhangi bir İçerikle ilgili satış, lisans, kiralama, değişiklik, dağıtım, kopyalama, çoğaltma, iletme, halka açık bir şekilde sunum, yayımlama, uyarlama, düzenleme veya türev çalışmalar üretme gibi faaliyetlerde bulunmamayı ve başka bir web sitesinde veya bilgisayar ağı ortamında herhangi bir İçerik paylaşmamayı kabul edersiniz.

 

Hizmetler veya Web Sitesinde iyileştirmeler yapılmasına yönelik yorum veya görüşlerinizi ("Yorum") sunmak isteyebilirsiniz veya biz sizden sunmanızı isteyebiliriz. Bize Yorum sunduğunuz takdirde bunun gönüllü olduğunu ve Yorumu kullanımımıza dair herhangi bir kısıtlama olmadan gönderildiğini kabul ederiz. Bize sunduğunuz herhangi bir Yorumla bağlantılı olarak Olam’ın güvene dayalı veya başka türlü hiçbir yükümlülüğünün olmadığını ve Yorumunuzu veya Yorumunuzda yer alan fikirleri size atıfta bulunmadan veya ödeme yapmadan kullanmakta serbest olduğumuzu kabul edersiniz.

 

3.   Kullanım kısıtlamaları

 

Web Sitesi ve/veya Hizmetleri veya herhangi bir İçeriği kullanırken aşağıdakileri yapamaz ve başkalarının yapmasına da doğrudan veya dolaylı olarak izin veremezsiniz:

 • Kanunların veya Kullanım Şartlarının açıkça izin verdiği durumlar haricinde Web Sitesi veya Hizmetlerin tamamı veya bir kısmında kiralama, finansal kiralama, alt lisans verme, kopyalama, değiştirme, uyarlama, birleştirme, tercüme etme, tersine mühendislik yapma, geri derleme, kaynak kod oluşturma, hata düzeltmesi veya türev çalışma gerçekleştiremezsiniz;

 

 • Olam veya başka bir kullanıcının ticari marka, telif hakkı veya başka bir mülkiyet bildirimini kaldıramazsınız;

 

 • Görevlerinizi uygun bir şekilde ifa ederken (bir Çalışansanız) yetki verildiği durumlar haricinde Hizmetleri başka ticari amaçlar için kiralayamaz, finansal kiralama yapamaz, dağıtamaz, yeniden satamaz veya kullanamazsınız;

 

 • Görevlerinizi uygun bir şekilde ifa ederken (bir Çalışansanız) yetki verildiği durumlar haricinde Hizmetlere veya Web Sitesine karışan veya onları engelleyen bir faaliyet yürütemezsiniz;

 

 • Başka bir tarafın tanıtım yapma, gizlilik, telif hakkı, ticari marka veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya çiğneyen hiçbir yorum veya görüş yükleyemezsiniz;

 

 • Herhangi bir İçeriği bu Kullanım Şartlarının izin verdiği şekilde kullanmanız veya Hizmetlere erişiminizle bağlantılı olarak yürürlükteki hiçbir kanun, kural, yönetmelik, standart veya lisans şartını ihlal edemezsiniz ("Yürürlükteki Kanun");

 

 • Hizmetleri veya herhangi bir içeriği herhangi bir yaptırımı veya ambargoyu ihlal etmek veya aşmak için kullanamazsınız;

 

 • Hizmetleri veya herhangi bir İçeriği tasarım veya kullanım amacı dışında kullanamazsınız;

 

 • Görevlerinizi uygun bir şekilde ifa ederken (bir Çalışansanız) yetki verildiği durumlar haricinde, Hizmetleri veya herhangi bir içeriği Hizmetler ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet eden veya herhangi bir şekilde ikame eden bir ürün yaratmak veya tanıtmak için kullanamazsınız;

 

 • Hizmetleri saldırgan, uygunsuz, tehdit edici, küfürlü, aşağılayıcı, tacizci, karalayıcı, iftira eden, yanıltıcı, hileli, haksız, müstehcen veya ırk, etnisite veya başka yönlerden sakıncalı içerik göndermek, paylaşmak veya başka bir şekilde iletmek için kullanamazsınız;

 

 • Hizmetlerin veya Hizmetler üzerinde bulunan veya üzerinden erişilen veri veya içeriklerin herhangi bir kısmına erişmek veya bunları edinmek, kopyalamak veya izlemek için hiçbir kazıyıcı program, robot, bot, örümcek, crawler veya başka bir otomatik cihaz veya araç kullanamazsınız;

 

 • Diğer son kullanıcıların rızası olmadan onlarla ilgili hiçbir bilgi toplayamazsınız veya

 

 • Özellikle sizin kullanımınıza sunduğumuz dışında araçlar kullanarak Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin bu kısımlarına veya koruma altındaki başka bilgilere izinsiz erişim sağlayamaz ve sağlama girişiminde bulunamazsınız.

 

4.   Kullanıcı hesapları

 

Web Sitesinde sunduğumuz belirli Hizmetler için bizde hesap açmanız veya kişisel verilerinizi sunmanız gerekebilir. Bizde bir hesap açmak isterseniz Hizmetlerin kullanımı ve/veya ilgili Web Sitesine erişimle bağlantılı olarak bir kullanıcı adı ve şifre sunmanız gerekir ve bunların tarafımızdan kendi yegane ve mutlak takdirimize bağlı olarak kabul edilmesi gerekir. Hesabınızdaki her faaliyetten yalnızca siz sorumlu olursunuz ve tarafınızdan veya hesabınızla bağlantılı olarak yapılan veya yapılmayan hiçbir işlemden biz sorumlu olmayız. Kendi yegane ve mutlak takdirimize bağlı olarak sizden kişisel verilerinizi zaman zaman güncellemenizi isteyebiliriz veya gerekçe belirtmeden veya önceden haber vermeden kullanıcı adı ve/veya şifrenizi iptal edebiliriz. Maruz kaldığınız veya neden olduğunuz zararlardan veya bu tür istek veya iptallerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayız.

 

Şifrenizi zaman zaman değiştirmeyi ve kullanıcı adını ve şifreyi gizli tutmayı kabul edersiniz. Hesabınızın güvenliğinden ve kullanıcı adı ve/veya şifrenin açıklanmasından veya kullanımından (bu kullanım izinli olsun veya olmasın) yalnızca siz sorumlusunuzdur. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin güvenliğinin ihlal edildiğini fark eder veya bundan şüphelenirseniz veya kullanıcı adı ve/veya şifre izinsiz bir şekilde kullanılırsa veya kişisel verilerinizin güncellenmesi gerekiyorsa bize derhal bildirimde bulunun.

 

Hesabınız üzerinden Hizmetleri kullanan ve/veya Web Sitesine erişen tüm kişilerden sorumlu olmayı kabul edersiniz. Hesabınız üzerinden Hizmetlerin kullanılması ve/veya Web Sitesine erişilmesiyle ilişkilendirilebilecek her türlü zararın sizi bağlayacağını ve bu zararlar için bizi tam olarak tazmin etmek zorunda olduğunuzu da kabul edersiniz. Ancak görevlerinizi uygun bir şekilde ifa ederken (bir Çalışansanız) böyle bir kullanım veya erişime izin verildiği durumlar hariçtir.

 

5.   Fikri mülkiyet hakları

 

Web Sitesi ve Hizmetlerimiz ile İçerik üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti, lisansı veya kontrolü biz, lisans verenlerimiz veya hizmet sağlayıcılarımıza aittir. Bu eserler telif hakları kanunları ve sözleşmeleri tarafından koruma altındadır ve bu eserlerin fikri mülkiyetini kanunun izin verdiği tam ölçüde icra etme hakkını saklı tutarız. Tüm bu haklar saklıdır.

 

Kendi İçin Kullanım Lisansı

 

Size yalnızca Hizmet almak veya şirket içi ticari amaçlar için Web Sitesine erişmeniz ve onu kullanmanıza yönelik kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir hak (alt lisans verme hakkı olmaksızın) hakkı veririz.

 

Bu Kullanım Şartları bölüm 20 ve Ek A'ya tabi olmak üzere ve görevlerinizi uygun bir şekilde ifa ederken (bir Çalışansanız) yetki verildiği durumlar haricinde, kendi kişisel veya ticari amaçlı kullanımlarınız için herhangi bir İçeriğin kopyasını yazdırabilir ve örneklerini indirebilirsiniz ve bu İçeriklere kendi kuruluşunuz içinde veya dışında bulunan başkalarının dikkatini çekebilirsiniz. Ancak yazdırdığınız veya indirdiğiniz herhangi bir İçeriğin basılı veya dijital kopyasını hiçbir bir şekilde değiştiremez ve görsel, fotoğraf, video veya ses kayıtlarını veya grafikleri eşlik ettikleri metinden ayrı kullanamazsınız.

 

Web Sitemizdeki materyallerin eser sahibi olarak statümüz (ve katkıda bulunan tanımlı kişilerin statüsü) daima kabul edilmek zorundadır.

 

Web Sitemizin herhangi bir kısmını bu Kullanım Şartlarını ihlal ederek yazdırır, kopyalar veya indirirseniz Web Sitemizi kullanma hakkınız derhal sona erer ve materyallerin o ana kadar yaptığınız tüm kopyalarını isteğimize göre iade veya imha etmek zorunda olursunuz.

 

Bu Kullanım Şartları kapsamında size açıkça verilen haklar haricinde Web Sitesi üzerinde fikri mülkiyet için talepte bulunma veya diğer mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hiçbir hakka sahip olmazsınız. Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız. Web Sitesini kullanırken tüm Yürürlükteki Kanunların yanı sıra ilgili telif hakkı, ticari marka ve diğer yasal tebligat veya kısıtlamalara uymak zorundasınız.

 

Ticari Kullanım Lisansı

 

Bu bölüm, İçeriği size yukarıda verilen Kendi İçin Kullanım Lisansının ötesindeki kullanmak istediğiniz durumlar için geçerlidir. Herhangi bir İçerikle ilgili olarak ticari amaçlı alım, üretim, çoğaltma, değişiklik, düzenleme, tercüme, dönüştürme, değişim, paylaşım, yeniden yorumlama veya türev çalışma üretme (“Uyarlanmış İçerik”) yapmak isterseniz, ki buna söz konusu Uyarlanmış içeriğin kendi ilgili web siteniz, uygulamanız, e-postalarınız veya resmi basılı kurumsal yayınlarınızda (“Yetkili Yayın”) dağıtılması veya yayımlanması da dahildir, önce talebinizi bize [Ürün sahibinin e-posta adresini girin] üzerinden ileterek bu konuda bizden açık ve yazılı onay (“Ticari Kullanım Lisansı”) almak zorundasınız.

 

Talebinizde şunlar yer almalıdır:

 • Uyarlanmış İçeriği hangi amaçlar için kullanmak istediğinizi ayrıntılarıyla açıklayan bir beyan ve
 • Uyarlanmış İçerik olmasını istediğiniz İçeriğin (duruma göre) somut bağlantı veya ekran görüntüleri de dahil olmak üzere İçerik kategorileri listesi (“Lisanslanabilir Veriler”).

 

Talebinizi başka şeylerin yanı sıra söz konusu Lisanslanabilir Verilerin bize ait olup olmadığı, bize lisanslanıp lisanslanmadığı ve/veya kişisel veri içerip içermediğini hesaba katarak değerlendiririz. Yalnızca, Lisanslanabilir Verilerin (“Lisanslı Veriler”) tümü veya bir kısmında izin verilen bir kullanım (“İzin Verilen Kullanım”) için size açıkça “Ticari Kullanım Lisansı” ibareli olan ve bu Kullanım Şartlarına atıfta bulunan yazılı bir dokümanla onay verdiğimiz durumda, size bu kullanımı Yetkili Yayın üzerinde gerçekleştirmeniz için belirli bir süreliğine münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir ve dünya çapında geçerli bir lisans vermiş oluruz. Bu lisans şunlara tabi olur:

 • Uygun olduğunda kişisel veri niteliğindeki Lisanslı Verilerle bağlantılı durumlarda, İlave Şartlar da dahil olmak üzere bu Kullanım Şartlarına uymak zorundasınız;
 • Duruma göre, altta yatan İçeriğin eser sahibi olarak statümüzü (ve katkıda bulunan tanımlı kişilerin statüsünü) kabul etmek için önceden kararlaştırılan atıf ifadelerini kullanmayı kabul edersiniz;
 • Olam, şirketler grubu, Web Sitesi ve Hizmetlerle ilişkilendirilen saygı ve itibarı korumak için bizimle işbirliği yapar ve Lisanslı Verileri kullanımınızın bu saygı ve itibara zarar, risk veya hasar vermeyeceğini taahhüt ve garanti edersiniz;
 • Lisanslı verileri yalnızca İzin Verilen Kullanım için makul olarak gerektiği ölçüde kopyalayıp dağıtabilirsiniz;
 • Ayrı ve açık bir yazılı onay olmadan Lisanslı Verileri veya ticari marka veya logolarımızı herhangi bir ürün ambalajı üzerinde veya kendi ürün veya hizmetlerinizle bağlantılı olarak ambalaj üzerinde veya ürün hakkında iddialarda bulunmak için kullanamazsınız;
 • Hiçbir üçüncü kişinin Lisanslı Verileri kendi ticari amaçları için kullanmasına veya yeniden yayımlamasına izin veremezsiniz. Lisanslı Verilerin üçüncü kişiler tarafından bizim yazılı onayımız olmadan ticari amaçlar için sonradan kullanılması ve aktarılmasını önlemek amacıyla Yetkili Yayınınız üzerinde uygun kullanım şartlarının bulunmasını sağlamak zorundasınız ve
 • Size bir Ticari Kullanım Lisansının verildiği kararlaştırılmış bir sürenin feshedilmesi veya sona ermesi üzerine derhal (i) Lisanslı Verileri kullanmayı sonlandırmak, (ii) Lisanslı Verilerin kullanıldığı tüm dağıtılmış ve yayımlanmış materyalleri geri toplamak için elinizden gelen çabayı harcamak ve (iii) tüm bu materyalleri imha etmek ve Olam’a imha kanıtı (tarafımızdan kabul edilen) sunmak zorundasınız.

 

Bu Kullanım Şartları uyarınca verilen bir lisans veya iznin ne zaman sona erdiğini veya fesih olduğunu anlatan bölüm 12’yi (Fesih) inceleyebilirsiniz.

 

6.   Üçüncü kişi verileri

 

Web Sitemizdeki İçeriğin bir kısmı doğrudan o materyal ve/veya içeriğin sahibi veya lisans vereni tarafından size lisans edilir (üçüncü kişi verileri). Üçüncü kişi verilerinin kullanımı o üçüncü kişi verilerinin ilgili sahibi veya lisans vereni tarafından düzenlenen başka şart ve koşullara tabidir. Uygun olduğunda, ilgili Web Sitesinde bulunan çeşitli üçüncü kişi verileri ve ilgili şart ve koşullar İlave Şartlarda belirtilir. Bu üçüncü kişi verilerinin kullanımı, anılan kullanım şartlarını kabul etmenize ve onlara uymayı kabul etmenize bağlıdır.

 

Web Sitemizde üçüncü kişi verilerine dair yapılan her türlü atıf yalnızca sizi bilgilendirmek amacıyladır. Üçüncü kişi verileri üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu veriler için veya onları kullanımınızdan kaynaklanabilecek zarar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Üçüncü kişi verileri üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmadığı ve üçüncü kişi verilerini bağımsız bir şekilde doğrulamadığımız için bu verilerin kullanılabilirliği veya doğruluğundan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz.

 

7.   Beyanlar ve taahhütler

 

Web Sitemize erişim sağladığınızda ve/veya Hizmetlerimizi kullandığınızda aşağıdakileri beyan ve taahhüt edersiniz:

 • Gerçek bir kişiyseniz:
  • En az 18 yaşındasınızdır veya yaşadığınız veya oturduğunuz yetki alanındaki reşit yaşa ulaşmışsınızdır.
  • Yürürlükteki Kanun kapsamında yasal bağlayıcılığı olan sözleşmeler yapma ve ifa etme hakkına sahipsinizdir ve
  • Bize verdiğiniz tüm bilgiler doğru, güncel, gerçek ve eksiksizdir;

 

 • Bir tüzel kişiliği temsil ediyorsanız:
  • Söz konusu tüzel kişiliği bu Kullanım Şartlarına bağlamak için gerekli tüm hak, yasal yetki ve fiili otoriteye sahipsinizdir;
  • Tüzel kişilik kurulduğu eyalet, il veya ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde kurulmuş, varlığını sürdürmekte ve faaliyet yürütmektedir ve
  • Bize verdiğiniz tüm bilgiler doğru, güncel, gerçek ve eksiksizdir.

 

8.   Paylaşılan bilgileri esas alma

 

Web Sitemizde paylaşılan Yorum ve diğer materyallerin esas alınması gereken tavsiyeler olması amaçlanmamaktadır. Bu nedenle Web Sitemizin herhangi bir ziyaretçisi veya içeriklerinden haberdar olan bir kişinin bu materyalleri bu şekilde esas almasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluktan feragat ederiz.

 

9.   Web Sitemiz düzenli olarak değişir

 

Web Sitesini düzenli olarak değiştirmeyi amaçlıyoruz ve içeriğini herhangi bir anda değiştirebiliriz. Gerekirse Web Sitemize erişimi askıya alabilir veya süresiz olarak kapatabiliriz. Web Sitemizdeki içerikler belirli bir anda güncel olmayabilir ve bu materyalleri güncelleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

 

10.    Uyumluluk

 

Web Sitesinin veya Hizmetlerin cihazlarınızla veya cihazınıza kurulu başka bir donanım, yazılım, ekipman veya cihazla uyumlu olacağını veya birlikte çalışabileceğini taahhüt veya beyan etmiyoruz. Ayrıca, uyumluluk ve birlikte çalışabilirlik sorunlarının cihazınızın performansını azaltabileceğini veya tümden arızalanmasına neden olabileceğini ve cihazınızda kalıcı hasara, cihazınızdaki verilerin kaybolmasına ve cihazınızdaki yazılım ve dosyaların bozulmasına yol açabileceğini kabul edersiniz. Uyumluluk veya birlikte çalışabilirlik sorunlarından dolayı Olam ve bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve lisans verenlerinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.

 

11.    Sorumluluğumuz

 

Yürürlükteki Kanunlar izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususlarda hiçbir taahhüt, koşul veya garanti vermeyiz:

 • Hizmetler üzerinden sunulan verilerin kesinliği, güvenilirliği veya doğruluğu;
 • Hizmetlerin kesintisiz bir şekilde çalışacağı veya hatasız olacağı ve
 • Hizmetlerde virüs veya başka zararlı yazılım bulunmayacağı.

 

Hizmetler “olduğu gibi”, “mevcut haliyle” ve “tüm arızalarıyla birlikte” esasına göre açık veya zımni hiçbir garanti olmadan sunulur. Yürürlükteki Kanunlar izin verdiği ölçüde, sınırlama olmaksızın ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme garantileri veya başka ihlal ve haklar da dahil olmak üzere her türlü açık ve zımni garantiden feragat ederiz.

 

Kanunlar izin verdiği ölçüde, herhangi bir kullanıcının Web Sitemizle bağlantılı olarak neden olduğu veya Web Sitemizin, onunla bağlantılı web sitelerinin ve üzerinde paylaşılan materyallerin kullanılması, kullanılamaması veya kullanılmasının sonuçlarının neden olduğu dolaylı ve netice zarar ve hasarları için hiçbir sorumluluk üstlenmeyiz ve şirketler grubumuzun diğer üyeleri ve bizimle bağlantılı diğer üçüncü kişiler de üstlenmez. Buna sınırlama olmaksızın aşağıdakilere dair sorumluluklar da dahildir:

(i)             Gelir veya hasılat kaybı;

(ii)           İş kaybı;

(iii)          Kar veya ihale kaybı;

(iv)          Beklenen tasarruf kaybı;

(v)           Veri kaybı;

(vi)          İtibar kaybı;

(vii)         Boşa giden yönetim veya ofis zamanı ve

(viii)       Nasıl ortaya çıkarsa çıksın ve ister haksız fiil (ihmal dahil), ister sözleşe ihlali veya ister başka nedenlerden kaynaklansın, öngörülebilir dahi olsa diğer her türlü kayıp veya hasar.

 

Bu durum ihmalimizden kaynaklanabilecek ölüm veya yaralanmalara yönelik sorumluluğumuzu, hileli yalan beyan veya temel bir meselede yalan beyanda bulunmaktan kaynaklı sorumluluğumuzu veya Yürürlükteki Kanun kapsamında hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan diğer sorumluluklarımızı etkilemez.

 

Sorumluluğumuzun bu Kullanım Şartları kapsamında hariç tutulamadığı durumlarda, sorumluluğumuz sizin maruz kaldığınız doğrudan ve belgelenmiş hasarlarla sınırlı olacak ve hiçbir koşulda 100,00 ABD Doları ile Web Sitesi veya ilgili Hizmetlere erişim için son altı ayda ödediğiniz tutardan düşük olanını aşmayacaktır.

 

Aşağıdakilerden kaynaklı veya aşağıdakilerle bağlantılı olarak maruz kaldığımız her türlü talep, dava, işlem, zarar, hasar, gider ve maliyet (sınırlama olmaksızın mahkeme ücretleri ve makul avukat ücretleri dahil) karşısında bizi savunur ve tazmin edersiniz: (a) Web Sitesi veya Hizmetleri kullanımınız (görevlerinizi uygun bir şekilde ifa ederken (bir Çalışansanız) yetki verildiği durumlar hariçtir); (b) Kullanım Şartlarının veya uygun olduğunda İlave Şartların herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz; (c) Web Sitesinde paylaştığınız herhangi bir Yorum veya (d) başka bir kişi veya kurumun haklarını ihlal etmeniz. Bu tazminat sürekli bir yükümlülüktür, tazminatı veren taraf için ayrı ve bağımsız bir yükümlülük teşkil eder ve bu Kullanım Şartlarının feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam eder.

 

12.    Fesih

 

Bu Kullanım Şartları, Hizmetlere ilk eriştiğiniz veya Hizmetleri ilk kullandığınız tarihte yürürlüğe girer ve tarafınızdan veya Olam tarafından feshedilene kadar devam eder. Bu Kullanım Şartlarını bizdeki hesabınızı kapatarak (uygunsa), DigitalPMO@olamnet.com adresine hesabınızın kapatılması için e-postayla yazılı talepte bulunarak ve Hizmeti kullanmayı durdurarak feshedebilirsiniz. Bizde başka bir hesap açar veya Hizmetlerimizi tekrar kullanırsanız bu Kullanım Şartlarına rıza göstermiş olursunuz.

 

Bu Kullanım Şartlarını size bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçeyle ve her zaman feshedebiliriz. Aşağıdaki durumlarda bizdeki hesabınızı (uygunsa) veya Hizmetleri kullanma imkanınızı askıya alabilir veya bu Kullanım Şartlarını feshedebiliriz:

 • Kendi yegane takdirimize bağlı olarak hile veya itibar riskine neden olduğunuzu tespit edersek;

 

 • Kendi yegane takdirimize bağlı olarak Hizmetleri yasaklı bir şekilde kullandığınızı veya bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmüne uymadığınızı tespit edersek;

 

 • Yürürlükteki Kanunlar veya bir resmi veya düzenleyici otorite bu yönde adım atmamızı gerektirirse.

 

Kullanım Şartları bölüm 2’ye halel gelmeksizin ve diğer hak veya yasal çözüm yolları sınırlandırılmaksızın, İlave Şartlar da dahil olmak üzere bu Kullanım Şartları sona erdiğinde veya feshedildiğinde aşağıdakiler geçerli olur:

 • Bu Kullanım Şartları ve varsa İlave Şartlar kapsamında verdiğimiz tüm lisans ve izinler derhal fesih olur;

 

 • Olam, daha önce verilen ilgili erişim seviyeleri de dahil olmak üzere her türlü şifreyi ve Web Sitesi erişimini askıya alabilir ve/veya geri çekebilir;

 

 • Hizmetleri kullanımınız, Hizmetlerin feshedilmesi veya askıya alınması veya bilgilerinizin veya hesap verilerinizin silinmesiyle ilgili olarak size karşı hiçbir tazminat ödemesi veya geri ödeme sorumluluğumuz olmaz ve

 

 • Kullanım Şartları bölüm 8 (Paylaşılan bilgileri esas alma), 10 (Uyumluluk), 11 (Sorumluluğumuz), 12 (Fesih), 18 (Yetkili mahkeme ve geçerli kanun) ve 22 (Muhtelif hükümler – üçüncü kişilerin hakları) ve bu Kullanım Şartlarının sona erme veya fesihten sonra açıkça veya zımnen yürürlükte kalacak diğer şartları tam yürürlükte ve geçerli olmaya devam eder.

 

13.    Sizinle, başkalarıyla ve Web Sitesini ziyaretlerinizle ilgili bilgiler

 

Sizinle ilgili bilgileri Gizlilik Bildirimimize [Bağlantı] uygun bir şekilde veya (bir Çalışansanız) işveren kuruluşunuzun ilgili gizlilik politikalarına göre işler, saklar ve paylaşırız. Bu gizlilik politikalarını yerel İK ekibinizden isteyebilirsiniz.  Web Sitemizi veya Hizmetlerimizi kullandığınızda, bu kullanımın Gizlilik Bildirimimize uygun olmasını kabul eder ve kendinizle ilgili sunduğunuz tüm verilerin doğru olduğunu taahhüt edersiniz. Ayrıca Çerez Politikamıza [Bağlantı] uygun bir şekilde Çerez (uygun olduğunda) kullanmamızı da kabul edersiniz.

 

Bir Web Sitesi ve/veya Hizmete erişiminizle bağlantılı olarak size bir üçüncü kişinin Kişisel Verilerine erişim verilirse (veya siz Olam’a böyle bir erişim verirseniz), Ek A’daki Veri Paylaşımı Şartlarına uymayı kabul edersiniz.

 

14.    Virüsler, hackleme ve diğer suçlar

 

Web Sitesine kasten virüs, truva atı virüsü, solucan, yazılım bombası veya kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı başka malzemeler sokarak Web Sitesini kötüye kullanamazsınız. Web Sitemiz, Web Sitemizin bulunduğu sunucu veya Web Sitemizle bağlantılı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına izinsiz erişim elde etmeye çalışamazsınız. Web Sitemize bir hizmet engelleme saldırısı veya dağıtık bir hizmet engelleme saldırısıyla saldıramazsınız.

 

Bu hükme yönelik her türlü ihlali ilgili emniyet makamlarına bildirir ve kimliğinizi onlara açıklayarak söz konusu makamlarla işbirliği yaparız. Böyle bir ihlal durumunda Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullanma hakkınız derhal sona erer.

 

Web Sitemizi kullanmanız, Web Sitesinde paylaşılan herhangi materyali indirmeniz veya bağlantı verilen herhangi bir web sitesinden dolayı bilgisayar ekipmanlarınız, bilgisayar programlarınız, verileriniz veya diğer özel materyallerinizi etkileyebilecek bir dağıtık hizmet engelleme saldırısı, virüs veya teknolojik olarak zararlı başka materyallerden kaynaklanan zarar veya hasarlardan sorumlu olmayız.

 

15.    Web Sitemize Bağlantı Verme

 

Ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz ancak bu bağlantı adil ve yasal bir şekilde olmalı ve itibarımıza zarar vermemeli veya itibarımızdan faydalanmaya çalışmamalıdır. Ayrıca bağlantıyı bizim adımıza var olmayan türde bir ortaklık, onay veya tasdik varmış gibi veremezsiniz.

 

16.    Size ait olmayan bir web sitesinden bağlantı veremezsiniz.

 

Web Sitemiz başka bir web sitesinde çerçeveye alınmamalıdır ve Web Sitemizin ana sayfası dışında bir yerine bağlantı veremezsiniz. Bağlantı verme iznini önceden haber vermeden geri çekme hakkını saklı tutarız. Bağlantıyı verdiğiniz web sitesi Ek B’de yer alan Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızda belirtilen içerik standartlarına her bakımdan uymak zorundadır.

 

Web Sitenizde yukarıda belirtilenler haricinde materyal kullanmak isterseniz lütfen talebinizi DigitalPMO@olamnet.com adresine gönderin.

 

17.    Web Sitemizden Bağlantı Verme

 

Web Sitemizde üçüncü kişilerin sunduğu başka web sitesi ve kaynaklara bağlantı verildiğinde bunlar yalnızca bilgi amaçlı verilir. Bu web sitesi ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır ve bunlar için veya bunları kullanımınızdan kaynaklanabilecek zarar veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Bu web sitesi ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmadığı için bu dış web sitesi ve kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığımızı ve bu web sitesi ve kaynaklarda yer alan içerik, reklam, bilgi, ürün, hizmet veya başka materyallerden sorumlu tutulamayacağımızı kabul edersiniz.

 

18.    Yetkili mahkeme ve geçerli kanun

 

Bölüm 19’a tabi olmak üzere, Web Sitelerimizi ziyaretten kaynaklanan veya böyle ziyaretlerle bağlantılı her türlü hak iddiası konusunda Singapur mahkemeleri münhasır olmayan yetkiye sahiptir. Ancak bu koşulların ihlalinden dolayı, ikamet ettiğiniz ülkede veya başka bir ilgili ülkede aleyhinizde işlem yapma hakkını saklı tutarız. İlgili İlave Şartlar da dahil olmak üzere bu Kullanım Şartları Singapur kanunları tarafından yönetilir.

 

19.    Uyuşmazlıkların çözümü

 

Bu Kullanım Şartları kaynaklı veya bağlantılı bir uyuşmazlık çıkarsa önce Olam’a sevk edilir. Taraflar uyuşmazlığı sevk tarihini izleyen 20 gün içinde çözüme kavuşturamazsa, uyuşmazlık nihai çözüm için Singapur’da tahkime gönderilir. Bu tahkim işlemi o tarihte yürürlükte olan SIAC Kurallarına göre yürütülür ve bu kurallar referans yoluyla bu maddeye dahil edilmiş kabul edilir. Tahkim kurulu taraflarca ortaklaşa atanan 1 hakemden oluşur ve atama konusunda anlaşmaya varılamazsa SIAC Tahkim Mahkemesi Başkanı tarafından atama yapılır. Tahkim dili İngilizcedir. Bu maddede yer alan hiçbir şey tarafların herhangi birinin yetkili bir mahkemeden acil veya benzer bir ihtiyati tedbir kararı talep etmesini engellemez.

 

20.    Ticari markalar

 

Web Sitesinde kullanılan ve görüntülenen tüm ticari marka, hizmet markaları, ticari unvan ve logolar ("Ticari markalar") bizim veya üçüncü kişilerin tescilli veya tescilsiz ticari markasıdır. Bu Kullanım Şartlarında açıkça belirtilen durumlar haricinde, Web Sitesinde ve bu Kullanım Şartlarında yer alan hiçbir şey Hizmetlerde bulunan Ticari Markaları yazılı iznimiz veya ilgili ticari marka sahibinin yazılı izni olmadan kullanmak (meta etiketi veya başka bir web sitesine “hotlink” olarak dahil) için zımni, dava engeli yoluyla veya başka bir şekilde lisans veya hak veriyor şeklinde yorumlanmaz.

 

21.    Değişiklikler

 

Bu Kullanım Şartlarını bu belgede değişiklik yapmak suretiyle her zaman revize edebiliriz. Bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz ve yaptığımız değişiklikleri dikkate almanız beklenmektedir çünkü bu değişiklikler sizin üzerinizde bağlayıcıdır. Bu Kullanım Şartlarındaki hükümlerin bazıları Web Sitemizin başka yerlerinde yayımlanan hüküm veya bildirimlerle geçersiz kılınıp ikame edilebilir. Değişiklikleri size Web Sitesi, e-posta veya başka yollarla bildirebiliriz. Bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri kullanmanız durumunda Kullanım Şartlarının değiştirilmiş halini kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Şartlarının en son ne zaman değiştirildiğini bu Kullanım Şartlarının altındaki “Son Güncelleme” tarihine bakarak görebilirsiniz.

 

Tarafınızca düzenlenen bir satın alma siparişi veya başka bir dokümanda veya Olam ile sizin aranızda iletilen yazışma veya dokümanlarda yer alan şartlar ve koşullar, Olam bu şartları veya koşulları teslim almış olsa bile geçerli olmaz ve taraflar arasındaki herhangi bir sözleşmeyi etkilemez ve Olam tarafından verilmiş bir teklif veya karşı teklif teşkil etmez.

 

22.    Muhtelif hükümler

 

Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmı geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olur veya o hale gelirse, o kısmı geçerli, yasal ve uygulanabilir hale getirmek için asgari ölçüde gerekli değişiklikler yapılır. Böyle bir değişiklik mümkün olmazsa söz konusu şartlar silinmiş kabul edilir. Bu bölüm kapsamında herhangi bir şartın değiştirilmesi veya silinmesi, bu Kullanım Şartlarının kalan kısmının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

 

Bu Kullanım Şartları veya kanunlar kapsamında verilen bir hak veya çözüm yolunun kullanılmaması veya icra edilmemesi veya geç kullanılması veya icra edilmesi o hak veya çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmez ve o hakkın veya çözüm yolunun veya başka hakların veya çözüm yollarının sonradan kullanılmasını engellemez veya kısıtlamaz. Bu Kullanım Şartları veya kanunlar kapsamında verilen hiçbir hak veya çözüm yolunun bir kez veya kısmen kullanılması o hakkın veya çözüm yolunun veya başka hakların veya çözüm yollarının sonradan kullanılmasını engellemez veya kısıtlamaz. Bu Kullanım Şartlarından yapılan herhangi bir feragat yalnızca tarafımızın veya yetkili temsilcimizin imzasıyla yazılı bir şekilde olursa geçerli olur.

 

Bu Kullanım Şartları taraflar, halefleri ve izinli temlik alanları üzerinde bağlayıcıdır ve onlar lehine hüküm ifade eder. Taraflar, halefleri ve izinli temlik alanları haricinde kimse bu Kullanım Şartlarını icra etme hakkına sahip olmaz.

 

Bu Kullanım Şartlarını, bu kullanım Şartlarında verilen hak ve lisansları veya Olam’daki hesabınızın işletmesini önceden yazılı onayımız olmadan başkalarına temlik edemezsiniz. Biz bu Kullanım Şartlarını sizin rızanız veya başka bir kısıtlama olmadan temlik edebiliriz.

 

Bölüm 10 (Uyumluluk) ve 11’de (Sorumluluğumuz) aksi belirtilen durumlar haricinde, bu Kullanım Şartlarına taraf olmayan kişiler Kullanım Şartlarının hükümlerini Singapur Sözleşmeler (Üçüncü Kişilerin Hakları) Kanunu (Bölüm 53B) kapsamında icra edemez. Bu Kullanım Şartları veya maddelerinin değiştirilmesi (herhangi bir sorumluluğun tümden veya kısmen ibra edilmesi veya üzerinde uzlaşmaya varılması dahil) veya feshedilmesi için Bölüm 10 ve 11’de tanımlanan tüzel kişilerin hepsinin onayı gerekli değildir.

 

Hiçbir taraf; telekomünikasyon hizmetleri, elektrik şebekesi, arızalar ve ekipman arızaları, işçi anlaşmazlıkları, ayaklanma, savaş veya terör saldırıları, satıcı veya tedarikçilerimizin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, yangın, doğal felaket veya ilgili tarafın makul kontrolü dışındaki olaylardan dolayı işlemlerde meydana gelen gecikmelerden veya yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu tutulmaz.

 

Bu Kullanım Şartlarında açıkça belirtilen durumlar haricinde, bu Kullanım Şartlarında yer alan hiçbir şey sizinle bizim aramızda ortaklık, ortak girişim veya başka bir temsilcilik ilişkisi oluşturmaz. İki taraf da diğer tarafı bir sözleşme veya yükümlülüğe bağlama imkanına sahip değildir ve hiçbir taraf böyle bir imkana sahip olduğunu beyan etmez.

 

Bu Kullanım Şartları ve buraya referans yoluyla dahil edilen tüm politika ve prosedürler Web Sitesi ve Hizmetlerin sunumu ve kullanımı konusunda sizinle Olam arasında yapılan sözleşmenin bütününü teşkil eder. Sizinle Olam arasında aksi yazılı ve imzalı olarak açıkça belirtilmediği takdirde, bu Kullanım Şartları; Web Sitesi ve Hizmetlerin sunumu ve kullanımı konusunda farklılığa sahip politika ve sözleşmelere üstün olur.

 

23.    Endişeleriniz

 

Web Sitesinde görünen materyallerle ilgili endişeleriniz olursa lütfen DigitalPMO@olamnet.com adresi üzerinden iletişime geçin.

 

Size tüm bildirimleri bize verdiğiniz e-posta adresi veya fiziksel adres üzerinden göndeririz. Bu bilginin tarafımızda güncel olmasını sağlamak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Size elektronik olarak gönderdiğimiz tüm sözleşme, bildirim, açıklama ve diğer iletişimlerin söz konusu iletişimlerin yazılı olmasını gerektiren her türlü yasal zorunluluğu yerine getirdiğini kabul edersiniz.

 

Web Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz - Son Güncelleme : [x] 2021 - Versiyon [x]

 

EK A – İLAVE ŞARTLAR

 

VERİ PAYLAŞIMI ŞARTLARI

 

Web Sitesine erişimizle veya bir İçeriğin izin verilen kullanımıyla bağlantılı olarak size herhangi bir Bireysel Veriye erişim verilirse (veya siz Olam’a böyle bir erişim verirseniz), Kullanım Şartlarına referans yoluyla dahil edilen bu ek şart ve koşullar ("Veri Paylaşımı Şartları") tarafından bağlanmayı kabul edersiniz.  Burada kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler Kullanım Şartlarında belirtilen anlamlara sahiptir. Bu Veri Paylaşımı Şartlarını lütfen dikkatli bir şekilde okuyun.

 

1.      Olam ile, Olam’ın size Kişisel Verilere erişim sağlamayı kabul ettiği veya edeceği ayrı yazılı sözleşmeler ("Veri Paylaşımı Sözleşmesi") yapmış veya sonradan yapacak olabilirsiniz.  Bu Kullanım Şartları, Gizlilik Bildirimi ve varsa bir Veri Paylaşımı Sözleşmesi arasında çelişkiler olduğu durumda ve ölçüde, yürürlükteki gizlilik kanunlarına tabi olmak üzere Kullanım Şartlarının hükümleri geçerli olur.

 

2.     Kullanım Şartları, bu Veri Paylaşımı Şartları ve varsa bir Veri Paylaşımı Sözleşmesindeki şartlar; satın alma siparişi veya taraflar arasındaki yazışmalar yoluyla uygulamak veya dahil etmek isteyebileceğiniz veya ticaret, gelenek, meslek veya anlaşma sürecinin ima ettiği başka şartlar hariç tutularak geçerlidir.

 

3.     Aşağıdaki kelime ve ifadeler bu Veri Paylaşımı Şartlarında bağlamla tutarsız değilse veya aksi belirtilmediyse aşağıdaki anlamalara sahiptir:

 

"Veri Koruma Mevzuatı", Kişisel Verilerin mahremiyet, gizlilik, güvenlik, bütünlük ve korunmasıyla herhangi bir şekilde bağlantılı olan ve dünyanın tarafların faaliyet gösterdiği ve/veya Kişisel Veri İşlediği (doğrudan veya bir üçüncü kişi aracılığıyla) bölgelerinde zaman zaman yürürlükte bulunan her türlü kanun, kural, yönetmelik, yönerge ve resmi zorunluluk anlamına gelir;

 

"Veri Sorumlusu", "Kişisel Veriler" ve "İşlem/İşleme", yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına göre yorumlanır ve

 

"Bireysel Veriler", Olan tarafından Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla veya başka bir şekilde verilen, veri sahipleriyle ilgili her türlü Kişisel Veri anlamına gelir. Buna Web Sitesi üzerinde sunulan başka verilerle birleştirilince Kişisel Veri haline gelen Kişisel Olmayan Veriler de dahildir.

 

Taraflar”, siz ve Olam anlamına gelir ve “taraf” da bağlama göre siz veya Olam anlamına gelir.

 

SCC”, 2010/87/EU sayılı Avrupa Komisyonu Kararı Ekinde belirtildiği haliyle Avrupa Birliğinden üçüncü ülkelerde kurulu işlemcilere Kişisel Veri aktarımıyla (Veri Sorumlusundan İşlemciye aktarımlar) ilgili olan Avrupa Komisyonu standart sözleşme maddeleri anlamına gelir.

 

4.      Olam size verilen erişim ve kullanım hakkından bağımsız olarak, sizinle paylaşılan Bireysel Verilerin mülkiyetini elinde tutar ve siz de Bireysel Verileri Olam’ın açık yazılı izni olmadan veya size verilen izinlere aykırı bir şekilde kullanamazsınız. Ayrıca, Olam’ın talep etmesi durumunda Kişisel Verileri ve/veya Olam Verilerini kullanırken söz konusu Kişisel Verilerin ve/veya Olam Verilerinin kaynağına Olam’ın onayladığı bir şekilde açıkça atıfta bulunmak zorundasınız.

 

5.     Web Sitesi üzerinden veya Web Sitesiyle bağlantılı olarak size verilen Bireysel Verileri kullanımınızın, Bireysel Verileri sağlayan (duruma göre) veri sahiplerinden alınan rıza, bu Kullanım Şartları ve varsa bir Veri Paylaşımı Sözleşmesi tarafından yönetileceğini kabul edersiniz (“İzin Verilen Kullanım”).

 

6.     Bireysel Verileri mevcut İzin Verilen Kullanım ötesinde kullanabilmek için gerekli tüm rızaları ilgili veri sahiplerinden ve Olam’dan almayı taahhüt edersiniz. Önerilen bir kullanımın bir İzin Verilen Kullanım olup olmadığını teyit etmek veya ek rızalar almak isterseniz bu konuda bizimle iletişime geçebilir ve soru sorabilirsiniz.

 

7.      Bireysel Verilerin yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatı, Olam’ın Gizlilik Bildirimi [Bağlantı] ve veri sahiplerine sunulan ve isteğiniz üzerine bir kopyası da size verilecek olan her türlü kişisel bilgi toplama bildirimine uygun olarak yasal bir şekilde toplandığını kabul edersiniz.

 

8.     Bu Veri Paylaşımı Şartları açısından siz ve Olam, Kullanım Şartları ve varsa bir Veri Paylaşımı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinizi ifa ederken (sınırlama olmaksızın Web Sitesinde sunulan Bireysel Verilere erişim, onları kullanım veya onları başka şekilde İşleme dahil) İşlediğiniz Bireysel Veriler bakımından bağımsız Veri Sorumluları olarak hareket edersiniz. Ayrıca siz ve Olam yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki ilgili yükümlülüklerinize uymak ve her bir Veri Sorumlusunun o Bireysel Veriyi kullanabilmesi için Kullanım Şartları ve Veri Paylaşımı Sözleşmesinde belirtildiği şekilde gerekli tüm rızaları ilgili veri sahiplerinden almak zorundasınız.

 

9.     Her bir taraf, bağımsız Veri Sorumluları olarak Bireysel Verileri İzin Verilen Kullanımla bağlantılı olarak işlemek amacıyla üçüncü kişi İşlemciler kullanabileceğini kabul eder. Bunu yaptığınızda Olam’ın Gizlilik Bildirimine [Bağlantı] uymayı ve Bireysel Verileri işlemek için yetkilendirdiğiniz üçüncü kişi İşlemcilerin uygun gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasını, yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatı kapsamında İşlemci olarak yükümlülüklerine uymalarını ve bir veri ihlali durumunda size derhal bildirimde bulunmalarını (bu durumda siz de derhal Olam’a bildirimde bulunursunuz) sağlamayı kabul edersiniz.

 

10.  Her bir taraf diğer tarafa, o tarafın yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için zaman zaman ihtiyaç duyabileceği makul işbirliği, bilgi ve yardımı derhal sağlar.

 

11.  Taraflar bu Veri Paylaşımı Şartları kapsamındaki yükümlülüklerini, diğer tarafın yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesine bilerek neden olacak bir şekilde yerine getirmez.

 

12.  Her bir taraf Bireysel Verilerin izinsiz veya kanunsuz bir şekilde işlenmeye veya kazayla kayıp, imha veya hasara karşı daima korunmasını sağlayacak uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerine sahip olur.

 

13.  Taraflardan birine anonimleştirilmiş Bireysel Veriler verilirse, o taraf anonimleştirilmiş Bireysel Verilerde tersine mühendislik, yeniden oluşturma, başka veri setleriyle birleştirme veya bir veri sahibinin kimliğini yeniden tespit etme işlemleri yapmaya çalışmaz.

 

14.  Birleşik Krallık veya Avrupa Birliğinde kurulu durumdaysanız veya 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) başka şekilde tabiyseniz, yukarıda yer alan bölüm 9'a, GDPR'ye ve yürürlükteki diğer Veri Koruma Mevzuatına uygun olmadığı takdirde Bireysel Verileri Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışına aktaramaz veya dışında işleyemezsiniz (ve sözleşmeli İşlemcilerin bunları yapmasına izin veremezsiniz).

 

15.  Olam ile sizin aranızdaki bir Bireysel Veri aktarımı, Olam veya sizin yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uymanız için yasal olarak SCC icra edilmesini zorunu kılıyorsa, taraflar SCC’yi tamamlayıp icra eder ve aktarımı yasallaştırmak için gerekli diğer tüm adımları atar.

 

16.  Her bir taraf bu Veri Paylaşımı Şartlarının ihlalinden dolayı neden olduğu zararlar için diğer tarafa karşı sorumlu olur. Taraflar arasındaki sorumluluk maruz kalınan fiili zararla sınırlıdır. Dolayı veya netice zararları, kar kaybı, itibar kaybı ve cezai tazminatlar özellikle hariç tutulmuştur. Her bir taraf bu Veri Paylaşımı Şartları kapsamında üçüncü kişi haklarının ihlalinden dolayı neden olduğu zararlar için veri sahiplerine karşı sorumlu olur.

 

17.  Tarafların bu Veri Paylaşımı Şartları kapsamında tahakkuk eden haklarına veya sahip oldukları diğer hak ve çözüm yollarına halel gelmeksizin, taraflardan herhangi biri diğer tarafın bu Veri Paylaşımı Şartlarını ihlal etmesi durumunda diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak bu Veri Paylaşımı Şartlarını derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir.

 

18.  Aksi halde bu Veri Paylaşımı Şartları, varsa ilgili bir Veri Paylaşımı Sözleşmesi sona erene veya feshedilene kadar veya bu Kullanım Şartları uyarınca Web Sitesine erişim veya İçeriği kullanma izni geri çekilene veya feshedilene kadar, hangisi daha geçse, tam yürürlükte ve geçerli kalır. Bu Veri Paylaşımı Şartlarının feshedilmesi tarafların fesih anında sahip olduğu tahakkuk etmiş hak, çözüm yolu, yükümlülük veya sorumluluklarını etkilemez.  Bu şartların bu Ek A feshedildikten sonra yürürlüğe girmesi veya yürürlükte kalmaya devam etmesi açıkça veya zımnen amaçlanan hükümleri tam yürürlükte ve geçerli kalmaya devam eder.

 

19.  Bu Veri Paylaşımı Şartlarının herhangi bir hükmünün veya buradaki ifa yükümlülüklerinin ihlalinden yapılan hiçbir feragat, özellikle yazılı olmadığı takdirde geçerli olmaz.

 

EK B – KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI

 

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası referans yoluyla Kullanım Şartlarına dahil edilmiştir ve Web Sitesine erişmeniz ve İçerikleri kullanmanız konusunda sizinle Olam arasındaki şartları ortaya koyar. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Web Sitesinin tüm kullanıcı ve ziyaretçileri için geçerlidir. Web Sitesini kullandığınız takdirde bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasındaki tüm politikaları ve bu politikalara uymayı kabul etmiş olursunuz.

 

1.     YASAKLI KULLANIMLAR

 

Web Sitesini yalnızca yasal amaçlar için kullanabilirsiniz. 

 

Web sitemizi aşağıdaki amaçlar için kullanamazsınız:

 

 • Yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya yönetmelikleri herhangi bir şekilde ihlal eden;
 • Herhangi bir şekilde kanun dışı veya hileli olan veya kanun dışı veya hileli bir amacı veya etkisi olan amaçlar;
 • Çocuklara veya bireylere herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar vermeye çalışmak amacıyla;
 • İçerik standartlarımıza uymayan herhangi bir materyal göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için;
 • İstenmeyen veya izinsiz reklam veya promosyon malzemesi veya başka tür benzer teklifler (spam) iletmek veya iletilmesini sağlamak veya
 • Kasten virüs, truva atı virüsü, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedicisi, casus yazılım, reklam yazılımları veya bir bilgisayar donanımı veya yazılımının çalışmasını olumsuz etkilemek için tasarlanmış başka zararlı programlar veya benzer bilgisayar kodları iletmek. 

 

Aşağıdakileri de yapamazsınız:

 

 • Web Sitesinin herhangi bir kısmını Web Sitesinin Kullanım Şartlarını ihlal eden bir şekilde çoğaltamaz, kopyalayamaz veya yeniden satamazsınız veya
 • Aşağıdakilere izinsiz bir şekilde erişemez, müdahale edemez, zarar veremez veya onları bozamazsınız: (i) Web Sitesinin herhangi bir kısmı; (ii) Web Sitesinin depolandığı herhangi bir ekipman veya ağ; (iii) Web Sitesini sunmak için kullanılan yazılımlar ve (iv) herhangi bir üçüncü kişinin sahip olduğu veya kullandığı ekipman, ağ veya yazılım. 

 

2.     İÇERİK STANDARTLARI

 

Bu içerik standartları Web Sitesi ve ilgili etkileşimli hizmetler üzerinden gönderdiğiniz veya katkı olarak sunduğunuz her türlü materyal (“Katkılar”) için geçerlidir.  Aşağıdaki standartların ruhuna ve lafzına uymak zorundasınız ve bu standartlar da bir Katkının her bir parçası ve tümü için geçerlidir. 

 

Katkılar;

 

 • Hakiki ve iyi niyetli olmalı;
 • Doğru olmalı (olgu belirttikleri durumda);
 • Gerçekten sahip olunmalı (görüş belirttikleri durumda) ve
 • Yürürlükteki Kanunlara uymalıdır.

 

Katkılar;

 

 • Hiç kimseyi karalayan materyaller içermemeli;
 • Müstehcen, saldırgan, nefret içerikli veya kışkırtıcı materyaller içermemeli;
 • Cinsel içerikli materyal tanıtmamalı;
 • Şiddet teşvik etmemeli;
 • Irk, cinsiyet, din, millet, engel, cinsel yönetim veya yaşa dayalı ayrımcılık teşvik etmemeli;
 • Başka birinin telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari markası veya başka fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeli; 
 • Birini kandırmamalı;
 • Bir üçüncü kişiye karşı sahip olunan yasal bir sorumluluğu ihlal etmemeli;
 • Kanun dışı faaliyetler teşvik etmemeli;
 • Başka birinin mahremiyetini tehdit, istismar veya işgal etmemeli, rahatsızlık, sıkıntı ve gereksiz endişeye neden olmamalı veya bir kişiyi fiziksel tehlike veya zarara uğratmamalı (veya uğratma ihtimaline sahip olmamalı);
 • Başka birine hakaret etmemeli, taciz etmemeli, üzüntü vermemeli, utandırmamalı, telaşa düşürmemeli veya rahatsız etmemeli;
 • Birini taklit etmek, kendi kimliğinizi yanıltıcı bir şekilde kullanmak veya biriyle ilişkilenmek için kullanılmamalı;
 • Bizden çıkmadığı halde öyle bir izlenim uyandırmamalı;
 • Üçüncü kişi şirketlere veya ürünlere referans vermemeli veya onları tanıtmamalı;
 • Onay vermekte kullanılmamalı;
 • Herhangi bir mal veya hizmeti satmayı veya satın almayı teklif etmemeli veya
 • Telif hakkı ihlali veya bilgisayarın kötüye kullanılması gibi herhangi bir kanunsuz eylemi savunmamalı, teşvik etmemeli veya bunlara yardım etmemelidir. 

 

3.     ASKIYA ALMA VE FESİH 

 

Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızın Web Sitesini kullanmanızdan dolayı ihlal edilip edilmediğini kendi yegane takdirimize göre belirleriz. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ihlal edildiğinde uygun gördüğümüz işlemleri yapabiliriz. 

 

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uyulmaması Web Sitesinin Kullanım Şartlarının esastan ihlalini teşkil eder ve aşağıdaki işlemlerin tümünü veya herhangi birini yapmamıza neden olabilir:

 

 • Web Sitesini kullanma hakkınızı derhal, geçici olarak veya kalıcı olarak kaldırabiliriz;
 • Web Sitesinde yaptığınız paylaşımları veya yüklediğiniz materyalleri derhal, geçici olarak veya kalıcı olarak kaldırabiliriz;
 • Size uyarıda bulunabiliriz;
 • İhlalden kaynaklanan tüm maliyet, hasar ve zararların tazmini için (idari ücretler ve avukatlık ücretleri dahil) aleyhinizde yasal işlem başlatabiliriz; 
 • Aleyhinize ayrıca dava açabiliriz ve/veya
 • Gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgileri kolluk kuvvetlerine açıklayabiliriz. 

 

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ihlallerine yanıt olarak gerçekleştirdiğimiz işlemler için kanun izin verdiği ölçüde hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında tarif edilen yanıtlar sınırlı değildir ve makul olarak uygun gördüğümüz durumda başka işlemler de yapabiliriz. 

 

4.     KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını her zaman değiştirebiliriz. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını, yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren güncellemeler için düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasındaki hükümlerin bazıları Web Sitesinin başka yerlerinde yayımlanan hüküm veya bildirimlerle geçersiz kılınıp ikame edilebilir.